Loading animation image

Блог

Защо теорията на опашките е важна?

Чакането на опашка е част от ежедневието. Като процес има няколко важни функции. Опашките са справедлив и основен начин за справяне с потока от клиенти, когато има ограничени ресурси. Отрицателни резултати възникват, ако не е установен процес на опашка за справяне със свръхкапацитета.

Например, когато твърде много посетители има в пиков момент като „черния петък“ или Натоварване за обедното хранене. Услугата става недостъпна, ако няма начин да се промени скоростта, с която обработва заявките. При изчерпване на възможностите със скоростта на обработка е необходимо да подредим потребителите в опашка.

Теорията на опашките се прилага в управление на заявки за сървъри, управление на полети, градски трафик и много други.

Нека си представим самолети, чакащи за пистата за кацане. Когато има повече самолети, липсата на опашка би имала реални последици за безопасността, тъй като всички самолети ще се опитват да кацнат едновременно.

Значението на теорията на опашките идва от факта, че тя помага да се опишат характеристиките на опашките, като средно време на изчакване, капацитет на обслужване и предоставя инструментите за оптимизиране на опашките. Прилагането на теорията на опашките помага за изграждането на ефективни и рентабилни системи на работен процес.